Acasa
Profesorul
Campanii
Politicianul
Galerie foto
Blog
Contact

banner_ciric_200

banner_idei_200

Codul Muncii a fost publicat în Monitorul Oficial

La 1 mai 2011 va intra în vigoare noul Cod al Muncii, recent publicat în Monitorul Oficial nr. 0225 din 31 Martie 2011. Documentul - o reformă comparabilă cu cea a cotei unice, după cum îl descria prim-ministrul - vizează înfiinţarea de noi locuri de muncă şi o mai mare flexibilitate a pieţei muncii. „Practic nu este o publicare a unui nou Cod al Muncii, ci o modificare destul de extinsă însoţită de abrogarea mai multor prevederi din vechiul act normativ. Având în vedere amploarea dezbaterilor produse de acest act normativ, sperăm sa fie de bun augur şi să aduca efecte benefice”, explica pentru HotNews.ro consultantul fiscal Adrian Benta. (Sursa: Hotnews)

Principalele modificări/reformulări introduse:

 • Contractul de munca se încheie în forma scrisă anterior începerii activităţii salariale prin grija angajatorului. Contractul se înregistrează în registrul salariaţilor şi se transmite la ITM.
 • Perioada de probă este de maxim 90 zile pentru funcţiile de executie şi 120 zile pentru funcţiile de conducere.
 • Primele 6 luni de la debutul în profesie sunt considerate STAGIATURĂ pentru absolvenţii de învăţământ superior. La sfârşitul perioadei, angajatorul va elibera salariatului o adeverinţă vizată de ITM. Efectuarea stagiului se va reglementa prin lege specială.
 • Dacă în desfăşurarea activităţii salariatul trebuie să deţină un aviz/autorizaţie ce se reînnoieşte, iar acesta nu respectă acest fapt, contractul de muncă încetează de drept după 6 luni de la data la care trebuia efectuată reînnoirea.
 • În cazul reducerii temporare a activităţii pentru motive economice, tehnologice, angajatorul poate reduce programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu diminuarea salariului.
 • Pe durata reducerii sau întreruperii temporare a activităţii, salariaţii ce nu desfăşoară o activitate, primesc o indemnizaţie de minimum 75% din salariul de baza.
 • Perioada de preaviz este de 20 zile lucrătoare, în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de vina salariatului (necorespunzător profesional, inapt medical dovedit prin expertize).
 • Termenul de preaviz in cazul demisiei este de maxim 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functie de executie si 45 de zile pentru salariatii cu functie de conducere sau conform clauzelor din contractul de munca daca s-a semnat in alt fel.
 • Contractul de munca cu perioada determinata este de maxim 36 de luni. Daca ulterior, in 3 luni de la incetarea primului contract se semneaza un alt contract cu perioada determinata, acesta este considerat succesiv primului, iar perioada nu poate depasi 12 luni.
 • Durata maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămâna, inclusiv orele suplimentare.
 • Prin excepţie, durata de 48 ore/săptămână inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungită, însă media pentru o perioada de referinţă de 4 luni să nu depăşească 48 ore/săptămână.
 • Pentru anumite profesii sau activităţi, stabilite prin contractul colectiv de muncă, perioada de referinţă se poate stabili pana la 6 luni.
 • În plus, sub rezerva legalităţii reglementărilor privind protecţia sănptăţii, din motive tehnice şi de organizarea a muncii, perioada de referinţă poate fi de maxim 12 luni.
 • Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în termen de 60 zile calendaristice după efectuarea acesteia.
 • În perioada de reducere a activităţii se pot acorda zile libere plătite pentru orele suplimentare în următoarele 12 luni.
 • Salariaţii ce desfăşoara muncă de noapte beneficiază fie de reducerea cu o oră a duratei muncii, fie de un spor de 25% pentru munca prestată noaptea.
 • În cazul în care programarea concediului de odihnă se face fracţionat, angajatorul are obligaţia ca cel puţin o perioada într-un an să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neintrerupt.
 
Valoare
Şcoala, educaţia, cultura, morala sunt instituţiile care ne pot da valorile.
Vis
Parafrazând începutul "visului" lui Martin Luther King, Jr., vă spun astăzi, dragi prieteni, că, în pofida dificultăţilor şi frustrărilor momentului, I STILL HAVE A DREAM. Este un vis înrădăcinat în visul ... românesc.
© Profesor Dumitru Oprea
Reproducerea fara acordul autorului este interzisa.